Dato og tid
 
Online
Gæster: 31, Medlemmer: 0 ...

flest nogensinde online: 379
(Medlemmer: 1, Gæster: 378) den 07 nov 2012 : 14:17

Medlemmer: 985
Nyeste medlem: alisades
Tæller
Denne side idag
I alt: 0
Unikke: 0

Denne side nogensinde
I alt: 469436
Unikke: 83372

Site ...
I alt: 2670241
Unikke: 466771
WHO's regler og tenderpoints
29 jul 2007 : 14:42  af Bette Pjok

WHO`s REGLER og TENDERPOINTS


i et brev til Sundhedsstyrelsen angående de problemer, der er opstået i forbindelse med liaisonpsykiatriens forsøget på at flytte Chronic Fatigue Syndrome (CFS) til de psykiatriske diagnoser skriver ME/CFS Foreningens daværende lægekonsulent:  • Danmark har ratificeret og implementeret WHO’s ICD-klassifikationssystem. Dette indebærer, at vi har forpligtet os til at følge ICD-10’s diagnostiske retningslinjer. Det er der mange gode grunde til – ikke mindst hensynet til sammenligneligheden af international forskning, men også af hensyn til beskyttelsen af patienterne mod diagnosticering ud fra enkelte lægers, grupper af lægers og landes umiddelbare holdninger, fordomme, politiske hensyn og lignende (ME/CFS-Nyt nr.4/2004).
Dertil svarer Sundhedsstyrelsen den 8. september 2004:
  • "Chronic fatigue syndrome" i WHO' s alfabetiske Index henvises til kategorien G93.3 med den overordnede betegnelse ”Postviral fatigue syndrome” og underbetegnelsen ”Benign myalgic encephalomyelitis”.

    Betegnelserne ”Chronic Fatigue”
    [CF] og ”Fatigue Syndrome” [FS] henvises i den systematiske del til F48.0 ”Neurasteni”, hvilket [fejlagtigt] har givet en opfattelse af, at der var tale om synonymer til "Chronic Fatigue Syndrome"
Ifølge WHO's regler kan læger/psykiatere ikke egenhændigt flytte en anerkendt diagnose. citat fra : JUSTITSMORD "…at lægekonsulentens resume indeholder et oplæg til resultatet i sagen.".

Hvilket er direkte i modstrid med loven, som bl.a. tidligere
Socialminister Karen Jespersen skrev i Folketingsåret 1997-98:

 "Lægekonsulenten skal således alene bidrage til, at udlægge/tolke erklæringer fra praktiserende læger og speciallæger.
 Lægekonsulenten træffer ikke afgørelse og vurderer dermed heller ikke, hvorvidt en pensionsansøger samlet set opfylder lovens betingelser.",

Tilføjet af webbelin
[/html]

udskrifts venlig